Címek és címsorok rendszere

A címrendszernek betartandó hierarchiája van: főcím, alcím, szakaszcímek. A fő szabály az, hogy az alacsonyabb rendű cím fölött nagyobb a térköz, mint alatta. Ezzel csökkenő feltűnési értéket adunk a különböző rangú címeknek.

Betűmérettel nyomatékosítsuk a rangsort éspedig úgy, hogy a főcím rendelkezzék a legnagyobb betűmérettel, az alcímek pedig csökkenő, a hierarchiában betöltött rendjüknek megfelelő, jól elkülönülő mérettel jelenjenek meg.

A képen: a főcím és az alcím között nagyobb a térköz, mint az alcím alatt. A szakaszcím és kenyérszöveg közötti térköz tovább csökken. A betűnagyság-különbség nyomatékosítja a rangsort.

tip1 k A főcím – alcím – szakaszcím: 20 – 18 – 16 px.
A kenyérszöveg 14 px-es.

Figyelem!

A weboldalt program állítja elő és nem mindig ad módot a tipográfia következetes betartására. Ez nem tragédia, de lehetőség szerint törekedjünk a jó megjelenésre.